DET ENDA KÖNET av Katrine Kielos

Albert Bonniers förlag 2012

Katrine Kielos är författare och debattör på Aftonbladet. I hennes nyutkomna bok ”Det enda könet”  som refererar till ”Homo Economus” gör hon en resa genom vår tids svindlande finansvärld.På ett enkelt och humoristiskt sätt ledsagar Katrine Kielos läsarana  genom finansvalparnas ( en beteckning på sin tid myntad av dåvarande finansministen Kjell-Olof Feldt) värld. Genom demna bok får läsaren på ett slagfärdigt sätt en inblick i hur icke existerande tillgångar generar förmögenheter och kriser. Den här boken tar ner dagens ekonomer på ett dräpande sätt från sin piedestal.

TILLBAKA TILL HENNE av Sara Lövestam

Utgiven av piratförlaget 2012

Isbn 978-91-642-0384-7

Sara Lövestam är född 1980 har arbetat som lärare och frilansskribent. Utgångspunkten i den här romanen är några föremål som råkar hamna hos Hanna som är upp över öronen med ett desillusionerat arbete på arbetsförmedlingen. Föremålen för henne tillbaka i tiden med hjälp av Erik, en äldre man som hon sammanförs med på grund av ett par glasögon. Läsaren hamnar hos kvinnokämpar vid sekelskiftet då likarösträtt och jämlikhet fortfarande var långt borta. Det är en fängslande roman som är uppbyggd kring en parallellhandling, ömsom i nutid, ömsom kring sekelskiftet då samhället tog sina stapplande steg in i den nya tiden. Sara Lövestam  har åstadkommit en intressant koppling mellan dåtid och nutid.Romanen accentuerar nödvändigheten av kopplingar bakåt i tiden och läsaren får stifta bekantskap med kvinnor som kämpade för saker som tas för givna idag. Nutidsmänniskor måste komma till insikt om att ingenting kan tas för givet och att det som uppnåtts har åstadkommits genom hård kamp mot samhällets institutioner.”Tillbaka till henne” är en intressant och spännande roman som kan rekommenderas.