LINA EKDAHL- NY DIKTSAMLING 2012

Poeten Lina Ekdahl är född i Göteborg 1964. Hon har tidigare publicera diktsamlingar på ett flertal språk. Detta är hennes sjätte utgåva.

En ny diktsamling utkom på Wahlström och Widstrands förlag 2012. Samlingen består av dikter där hon leker med språket på ett ovanligt sätt. Vanliga företeelser analyseras och vänds till sina motsatser.Dikterna förefaller vid första anblicken enkla, men vid närmare eftertanke används språket som komplicerat instrument för att beskriva en lika komplicerad tillvaro.

Just själva enkelheten används som ett precisionsinstrumentet i den här diktsamlingen.